เสื้อ “ เจียงฮายเกมส์ ” การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

7393

จังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์ “ ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 และ กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2562

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมสนับสนุนในการซื้อเสื้อ “เจียงฮายเกมส์” โดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์

 • สถานที่จำหน่ายเสื้อที่ระลึก
  1. ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 085-0415597
  2. สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงราย (ห้าแยก) 053-600212 ต่อ 111,112
  3. ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
  4. สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย (ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ข้างวัดศรีเกิด) 053-740328
  5. วัดห้วยปลากั้ง 094-7317774
  6. สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย 053-713004 มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และต้อนรับนักกีฬาจากทั่วประเทศ

แบบเสื้อแต่ละประเภท