Everything is Pineapple

528

ขอเรียนเชิญร่วมงานเปิดงาน
?
 Everything is Pineapple (สรรพรส)
? งานเดียวที่รวบรวม ทุกอย่างที่เป็นสับปะรด ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสับปะรด การแปรรูปสับปะรด แฟชั่น Art งาน DIY และการแสดงต่างๆ ในบรรยากาศ Tropical Aloha เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงรา

ในวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ชั้น 1 โซนทะเลหมอก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย