พิพิธภัณฑ์ทหาร บ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม

3739

พิพิธภัณฑ์จังหวัดทหารบกเชียงราย บ้านจอมพล ป. พิบูลสงคราม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ที่น่าศึกษาสำหรับคนรุ่นหลัง

ที่ตั้ง : บนดอยจอมทอง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
บ้านพักจอมพล ป.พิบูลสงคราม อดีตนายก รัฐมนตรีของไทย สร้างเมื่อปี พ.ศ.2484 เพื่อใช้เป็นบ้านพักรับรองขณะที่ไปตรวจราชการ และใช้เป็นศูนย์บัญชาการกองทัพภาคพายัพ ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาในปี พ.ศ. 2485 โดยส่งทหารเข้าไปรบที่เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า เป็นบ้านพัก 2 ชั้น กว้าง 19.25 เมตร ยาว 29.25 เมตร หลังคาทรงปั้นหยาที่มีการผสมจั่วเฉพาะที่มุขด้านหน้าซึ่งได้รับอิทธิพลจาก สถาปัตยกรรมทิวดอร์ (Tudor Style) ประเทศอังกฤษ (ช่วงปลายยุคกลางปี ค.ศ.1485 – 1603) พื้นชั้นล่างของบ้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นชั้นบนเป็นไม้เนื้อแข็ง ฝาผนังชั้นบนและชั้นล่างก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
ลักษณะโดดเด่นคือ โครงสร้างไม้ที่ผนังอาคารและการทาสีไม้ให้ตัดกับตัวอาคาร ประตู หน้าต่าง ช่องและช่องลมมีรายละเอียดที่สวยงาม มีเตาผิงไว้ใช้ในฤดูหนาว ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดทหารบกเชียงราย ค่ายเม็งรายมหาราช มีการจัดแสดงอาวุธ อาวุธปืนที่ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งฝ่ายญี่ปุ่นและสัมพันธมิตร รูปถ่ายต่างๆ และนิทรรศการทางทหารอื่นๆ


ร้านกาแฟจอมพล