น้ำพุร้อนโป่งพระบาท ตั้งอยู่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุดเดิมเป็นป่าไมยราพและแอ่งน้ำ และจุดที่พบน้ำร้อนเป็นลักษณะแอ่งน้ำร้อน (warm pool) ที่มีขนาดเล็กประมาณ 2-3 แอ่ง โดยมีการสำรวจโดยสำนักงานทรัพยากรธรณีวิทยาเขต 3 ( เชียงใหม่ ) กรมทรัพยากรธรณี เข้าร่วมสำรวจคุณภาพของน้ำร้อน จากการสำรวจพบว่าอุณหภูมิร้อนผิวดินอยู่ระหว่าง 48-50 องศา และอุณหภูมิใต้ดินสูงประมาณ 125-156 องศา ซึ่งอุณหภูมิดังกล่าวสามารถที่จะพัฒนาเป็นแหล่งอาบน้ำอุ่นตามธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ( Spa treatment ) หรืออาบน้ำแร่ ( Balneology ) ซึ่งในประเทศจีน ญี่ปุ่น ยุโรปหรือในอเมริกา เชื่อกันว่าได้อาบน้ำหรือแช่ตัวในน้ำร้อน(ออนเซ็น) เป็นที่นิยมกัน ซึ่งต้องอยู่ในอุณหภูมิระหว่าง 42-45 องศา ทำให้การหมุนเวียนขอโลหิตในร่างกายดีขึ้น น้ำร้อนจะขยายรูขุมขนทำให้ร่างกายขับสิ่งสกปรกออกได้ดี และช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นหลังจากการแช่น้ำร้อน และยังช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูก กล้ามเนื้อ และกำมะถันที่อยู่ในน้ำพุร้อนจะช่วยรักษาโรคผิวหนังได้เป็นอย่างดี แต่น้ำร้อนที่พบในบ้านดู่ไม่สามารถที่จะนำมาบริโภคได้ เนื่องจากมีความเข้มข้นของฟลูออไรด์และซัลไฟด์สูงกว่ามาตรฐานน้ำแร่เพื่อการบริโภค
     มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติ และชาวบ้านทั่วไปมาใช้บริการ ส่วนใหญ่จะมากันในตอนเย็นหลังเลิกงานเพื่อการผ่อนคลายการเมื่อยล้า จากการทำงาน 

     ประโยชน์ของการแช่น้ำพุร้อนในประเทศจีน ญี่ปุ่น ยุโรป หรือในอเมริกา เชื่อกันว่าการได้อาบน้ำแร่แช่ตัวในน้ำร้อนในอุณหภูมิระหว่าง 42 ถึง 45 องศาทำให้การหมุนเวียนของโลหิตในร่างกายดีขึ้น โดยน้ำร้อนจะช่วยขยายรูขุมขนทำให้ร่างกายขับสิ่งสกปรกปะปนมากับเหงื่อได้ดี จึงช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นหลังจากการแช่น้ำร้อน นอกจากนี้ยังช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูก กล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี และกำมะถันที่อยู่ในน้ำพุร้อนสามารถรักษาโรคผิวหนังได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ห้องแช่น้ำแร่บริการ เป็นห้องส่วนตัว มี 2 อาคาร คือ
1. อาคารเล็ก 6 ห้อง
2. อาคารใหญ่ 9 ห้องเล็ก 2 ห้องใหญ่ (ห้องใหญ่ จ่ายเหมา 300 บาท / 1 ชม.)

อัตราค่าบริการ
1 ท่าน / 1ห้อง  – 70 บาท
2 ท่าน / 1 ห้อง – 100 บาท
3 ท่าน / 1 ห้อง – 140 บาท
4 ท่าน / 1 ห้อง – 180 บาท
ห้องใหญ่ราคา 400 บาท

– สระรวม 20 บาท / 1 ท่าน
– อ่างแช่เท้าบริการ บริการฟรีแก่นักท่องเที่ยว

ข้อควรระวังในการลงแช่น้ำแร่
1 ผู้มีโรคประจำตัวโรคหัวใจ ความดันสูง เบาหวาน หอบหืด และขณะดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามลงแช่น้ำแร่โดยเด็ดขาด
2 เด็กและคนชราไม่ควรแช่โดยลำพัง
3 หากสวมเครื่องประดับเงินลงแช่น้ำแร่ กำมะถันจะทำปฏิกิริยาทำให้เครื่องเงินดำได้
4 เพื่อสุขภาพที่ดีของท่านควรแช่ไม่เกิน 30 นาที

และยังทีบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพอีกด้วย (เปิด 09.00 – 18.00 น.)
พากเพื่อนๆ ต้องการจองคิวหรือสอบถาม สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร. 089-637-6965 ได้เลยครับ