วัดห้วยปลากั้ง

2951

วัดห้วยปลากั้ง (Wat Huay Pla Kang)

     วัดห้วยปลากั้งเริ่มกันก่อตั้ง เป็นสำนักสงฆ์ ซึ่งแรกเริ่มยังไม่เป็นวัดแบบปัจจุบัน โดย “พระอาจารย์พบโชค ติสุส โส” เป็นเจ้าอาวาสวัด เนื่องจากพระอาจารย์พบโชคท่านมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ การทำนายทายทัก จึงทำให้มีผู้คนเข้ามาดูดวงเป็นจำนวนมาก และผู้คนส่วนใหญ่ก็ได้นำคำสอนของพระอาจารย์ไปปรับใช้กับชีวิตของตน ซึ่งส่งผลให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงตามที่ตนได้ตั้งใจไว้ ด้วยความศรัทธานี้จึงทำให้วัดห้วยปลากั้งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านในที่สุด

     ภายในวัดมีพระมหาเจดีย์เก้าชั้นซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิมจําลองแกะสลักด้วยไม้หอมตรงบริเวณชั้นหนึ่งของเจดีย์ และแต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูปประจําชั้นประดิษฐานอยู่ด้วย เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่แกะสลักจากไม้จันทน์หอมหรือไม้แก่นจันทน์ขนาดความสูง 7 เมตร แต่ละชั้นมีพระพุทธรูปและเจ้าแม่กวนอิมไม้แกะสลักรวมๆ กันแล้วน่าจะมีสักประมาณ 50-60 องค์ และมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สีขาวเป็นองค์นั่งปางประทานพร ความสูง 79 เมตร หรือประมาณพอ ๆ กันกับตึก 25-26 ชั้น มีลิฟท์ให้ขึ้นไปข้างบนได้ ถึงชั้น 23 บนนั้นมีประติมากรรมนูนต่ํา รอบฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ และมองเห็นวิวเชียงรายจากมุมสูงได้

ที่อยู่: 553 ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 053-150-274