หน้าแรก แท็ก โรงเรียน

แท็ก: โรงเรียน

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120364 รหัส Smis 8 หลัก : 57030009 รหัส Obec 6 หลัก : 120364 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320308 รหัส Smis 8 หลัก : 56012008 รหัส Obec 6 หลัก : 320308 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดงเจนวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสบรวก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบรวก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120126 รหัส Smis 8 หลัก : 57030076 รหัส Obec 6 หลัก : 120126 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสบรวก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN SOBRUAK ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120125 รหัส Smis 8 หลัก : 57030075 รหัส Obec 6 หลัก : 120125 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rajaprajanugroh...