หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอแม่ใจ

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอแม่ใจ

ข้อมูล โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320306 รหัส Smis 8 หลัก : 56012007 รหัส Obec 6 หลัก : 320306 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ใจวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maechai wittayakom...