อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอแม่สาย

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอแม่สาย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงพาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงพาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120465 รหัส Smis 8 หลัก : 57030118 รหัส Obec 6 หลัก : 120465 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงพาน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Wiangphan School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120442 รหัส Smis 8 หลัก : 57030096 รหัส Obec 6 หลัก : 120442 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sanlaung school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120468 รหัส Smis 8 หลัก : 57030117 รหัส Obec 6 หลัก : 120468 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Choaphorluang๕ ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120441 รหัส Smis 8 หลัก : 57030095 รหัส Obec 6 หลัก : 120441 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันบุญเรือง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban San Bun...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเหมืองแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120432 รหัส Smis 8 หลัก : 57030116 รหัส Obec 6 หลัก : 120432 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเหมืองแดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmuangdang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120440 รหัส Smis 8 หลัก : 57030094 รหัส Obec 6 หลัก : 120440 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sanna School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่ายาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ายาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120466 รหัส Smis 8 หลัก : 57030115 รหัส Obec 6 หลัก : 120466 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่ายาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : payang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางห้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางห้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120439 รหัส Smis 8 หลัก : 57030093 รหัส Obec 6 หลัก : 120439 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางห้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpangha ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันมะนะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันมะนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120435 รหัส Smis 8 หลัก : 57030114 รหัส Obec 6 หลัก : 120435 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันมะนะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sanmana School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120437 รหัส Smis 8 หลัก : 57030091 รหัส Obec 6 หลัก : 120437 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศรีป่าแดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sriphadang School ที่อยู่ :...