อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอแม่สาย

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอแม่สาย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120447 รหัส Smis 8 หลัก : 57030110 รหัส Obec 6 หลัก : 120447 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sansairajsamakkhee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านถ้ำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120449 รหัส Smis 8 หลัก : 57030101 รหัส Obec 6 หลัก : 120449 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านถ้ำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantham School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ-สันทรายมูล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120446 รหัส Smis 8 หลัก : 57030109 รหัส Obec 6 หลัก : 120446 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านม่วงคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120438 รหัส Smis 8 หลัก : 57030092 รหัส Obec 6 หลัก : 120438 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านม่วงคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BaanMoungKhum ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านจ้อง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจ้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120453 รหัส Smis 8 หลัก : 57030107 รหัส Obec 6 หลัก : 120453 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจ้อง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banjong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120450 รหัส Smis 8 หลัก : 57030102 รหัส Obec 6 หลัก : 120450 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านน้ำจำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120444 รหัส Smis 8 หลัก : 57030106 รหัส Obec 6 หลัก : 120444 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านน้ำจำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannamjumschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120722 รหัส Smis 8 หลัก : 57032007 รหัส Obec 6 หลัก : 120722 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watthumpla Wittayakhom ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120460 รหัส Smis 8 หลัก : 57030127 รหัส Obec 6 หลัก : 120460 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านฮ่องแฮ่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Honghae school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาฮี้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาฮี้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120469 รหัส Smis 8 หลัก : 57030105 รหัส Obec 6 หลัก : 120469 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาฮี้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Phahee ที่อยู่ :...