อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอแม่ฟ้าหลวง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่สันติ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สันติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120613 รหัส Smis 8 หลัก : 57030146 รหัส Obec 6 หลัก : 120613 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่สันติ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaisanti School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120733 รหัส Smis 8 หลัก : 57032008 รหัส Obec 6 หลัก : 120733 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันติคีรีวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Santikeereewitthayakhom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120740 รหัส Smis 8 หลัก : 57030181 รหัส Obec 6 หลัก : 120740 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : tomrodtavanchaydan...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันติคีรี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120612 รหัส Smis 8 หลัก : 57030145 รหัส Obec 6 หลัก : 120612 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันติคีรี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansantikeeree ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120739 รหัส Smis 8 หลัก : 57030180 รหัส Obec 6 หลัก : 120739 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Srisomwong School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120592 รหัส Smis 8 หลัก : 57030144 รหัส Obec 6 หลัก : 120592 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลแม่ฟ้าหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanmaefahluang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120738 รหัส Smis 8 หลัก : 57030179 รหัส Obec 6 หลัก : 120738 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ตำรวจตะเวนชายแดน...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120591 รหัส Smis 8 หลัก : 57030143 รหัส Obec 6 หลัก : 120591 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยไร่สามัคคี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Huairaisamakkee ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120737 รหัส Smis 8 หลัก : 57030178 รหัส Obec 6 หลัก : 120737 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ....

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120594 รหัส Smis 8 หลัก : 57030142 รหัส Obec 6 หลัก : 120594 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าซางนาเงิน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Pasangnagoen ที่อยู่ :...