อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเวียงชัย

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเวียงชัย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอยงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120528 รหัส Smis 8 หลัก : 57010096 รหัส Obec 6 หลัก : 120528 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอยงาม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Doi-ngam School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านจอเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120526 รหัส Smis 8 หลัก : 57010094 รหัส Obec 6 หลัก : 120526 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจอเจริญ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Jorcharoen School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านช่องลม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่องลม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120525 รหัส Smis 8 หลัก : 57010093 รหัส Obec 6 หลัก : 120525 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านช่องลม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANCHONGLOM ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120524 รหัส Smis 8 หลัก : 57010092 รหัส Obec 6 หลัก : 120524 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านชัยพฤกษ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chaiyapruek ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120523 รหัส Smis 8 หลัก : 57010091 รหัส Obec 6 หลัก : 120523 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANDON ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงเดิม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120531 รหัส Smis 8 หลัก : 57010116 รหัส Obec 6 หลัก : 120531 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงเดิม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangdoem ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120703 รหัส Smis 8 หลัก : 57012010 รหัส Obec 6 หลัก : 120703 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงชัยวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : WIANGCHAI WITTHAYAKHOM ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120515 รหัส Smis 8 หลัก : 57010111 รหัส Obec 6 หลัก : 120515 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเวียงชัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanwiangchai School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120704 รหัส Smis 8 หลัก : 57012009 รหัส Obec 6 หลัก : 120704 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอนศิลาผางามวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : donsila phangam...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120514 รหัส Smis 8 หลัก : 57010110 รหัส Obec 6 หลัก : 120514 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงชัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban WiangChai ที่อยู่ :...