หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเวียงชัย

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเวียงชัย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120539 รหัส Smis 8 หลัก : 57010102 รหัส Obec 6 หลัก : 120539 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองบัวผาบ่ม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nongbuaphabom ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120537 รหัส Smis 8 หลัก : 57010100 รหัส Obec 6 หลัก : 120537 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Dongmatuennernsiamwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องห้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องห้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120536 รหัส Smis 8 หลัก : 57010099 รหัส Obec 6 หลัก : 120536 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องห้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANRONGHA ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120535 รหัส Smis 8 หลัก : 57010098 รหัส Obec 6 หลัก : 120535 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thoongyunghuafaywittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสมานมิตร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมานมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120529 รหัส Smis 8 หลัก : 57010097 รหัส Obec 6 หลัก : 120529 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสมานมิตร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Samanmit ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอยงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120528 รหัส Smis 8 หลัก : 57010096 รหัส Obec 6 หลัก : 120528 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอยงาม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Doi-ngam School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านจอเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120526 รหัส Smis 8 หลัก : 57010094 รหัส Obec 6 หลัก : 120526 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจอเจริญ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Jorcharoen School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านช่องลม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่องลม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120525 รหัส Smis 8 หลัก : 57010093 รหัส Obec 6 หลัก : 120525 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านช่องลม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANCHONGLOM ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120524 รหัส Smis 8 หลัก : 57010092 รหัส Obec 6 หลัก : 120524 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านชัยพฤกษ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chaiyapruek ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120523 รหัส Smis 8 หลัก : 57010091 รหัส Obec 6 หลัก : 120523 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANDON ที่อยู่ : หมู่...