อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเมืองเชียงราย

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเมืองเชียงราย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120080 รหัส Smis 8 หลัก : 57010087 รหัส Obec 6 หลัก : 120080 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องปลาขาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banrongplakao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงกือนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงกือนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120016 รหัส Smis 8 หลัก : 57010066 รหัส Obec 6 หลัก : 120016 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงกือนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wiang Kue Na...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120050 รหัส Smis 8 หลัก : 57010043 รหัส Obec 6 หลัก : 120050 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงกลาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banwiangklang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันต้นขาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120025 รหัส Smis 8 หลัก : 57010024 รหัส Obec 6 หลัก : 120025 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันต้นขาม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANSANTONKHAM ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120086 รหัส Smis 8 หลัก : 57010004 รหัส Obec 6 หลัก : 120086 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banlopatum ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120079 รหัส Smis 8 หลัก : 57010086 รหัส Obec 6 หลัก : 120079 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งฮึ้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banponghoeng ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านน้ำลัด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำลัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120014 รหัส Smis 8 หลัก : 57010064 รหัส Obec 6 หลัก : 120014 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านน้ำลัด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANNAMLAD ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางลาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางลาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120052 รหัส Smis 8 หลัก : 57010042 รหัส Obec 6 หลัก : 120052 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางลาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanPanglao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านนางแล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางแล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120024 รหัส Smis 8 หลัก : 57010023 รหัส Obec 6 หลัก : 120024 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านนางแล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANNANGLAE ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนดอยลานพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยลานพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120085 รหัส Smis 8 หลัก : 57010003 รหัส Obec 6 หลัก : 120085 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยลานพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : DOILANPITTAYA ที่อยู่ : หมู่...