อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเมืองเชียงราย

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเมืองเชียงราย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120077 รหัส Smis 8 หลัก : 57010084 รหัส Obec 6 หลัก : 120077 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดงป่าเหมี้ยง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Dongpamiang ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่ายางมน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ายางมน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120006 รหัส Smis 8 หลัก : 57010059 รหัส Obec 6 หลัก : 120006 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่ายางมน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Payangmom School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120054 รหัส Smis 8 หลัก : 57010038 รหัส Obec 6 หลัก : 120054 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางริมกรณ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pangrimkorn School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120026 รหัส Smis 8 หลัก : 57010021 รหัส Obec 6 หลัก : 120026 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubannanglae ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120083 รหัส Smis 8 หลัก : 57010001 รหัส Obec 6 หลัก : 120083 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งเกลือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongkluea ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหัวดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120082 รหัส Smis 8 หลัก : 57010083 รหัส Obec 6 หลัก : 120082 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหัวดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuadong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120004 รหัส Smis 8 หลัก : 57010058 รหัส Obec 6 หลัก : 120004 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanhonglee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่กรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120053 รหัส Smis 8 หลัก : 57010037 รหัส Obec 6 หลัก : 120053 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่กรณ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmaekorn ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120028 รหัส Smis 8 หลัก : 57010020 รหัส Obec 6 หลัก : 120028 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Paruak School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120701 รหัส Smis 8 หลัก : 57012008 รหัส Obec 6 หลัก : 120701 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สามัคคีวิทยาคม 2 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...