หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเมืองพะเยา

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเมืองพะเยา

ข้อมูล โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320293 รหัส Smis 8 หลัก : 56012003 รหัส Obec 6 หลัก : 320293 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พะเยาประสาธน์วิทย์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phayaoprasatwit ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320292 รหัส Smis 8 หลัก : 56012002 รหัส Obec 6 หลัก : 320292 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ฟากกว๊านวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Fakkwan Wittayakom ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320291 รหัส Smis 8 หลัก : 56012001 รหัส Obec 6 หลัก : 320291 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พะเยาพิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : PHAYAOPITTAYAKHOM SCHOOL ที่อยู่...