อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเทิง

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเทิง

ข้อมูล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120169 รหัส Smis 8 หลัก : 57040070 รหัส Obec 6 หลัก : 120169 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดพระเกิดคงคาราม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watprakerdkongkaram ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120206 รหัส Smis 8 หลัก : 57040051 รหัส Obec 6 หลัก : 120206 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองบัว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120172 รหัส Smis 8 หลัก : 57040081 รหัส Obec 6 หลัก : 120172 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองบัว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bannongbue ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120741 รหัส Smis 8 หลัก : 57040160 รหัส Obec 6 หลัก : 120741 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120216 รหัส Smis 8 หลัก : 57040069 รหัส Obec 6 หลัก : 120216 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเกี๋ยงใต้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : kiangtaischool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120205 รหัส Smis 8 หลัก : 57040050 รหัส Obec 6 หลัก : 120205 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนปล้องวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปล้องวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120709 รหัส Smis 8 หลัก : 57042005 รหัส Obec 6 หลัก : 120709 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปล้องวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Plongwittayakhom School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120691 รหัส Smis 8 หลัก : 57040159 รหัส Obec 6 หลัก : 120691 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120215 รหัส Smis 8 หลัก : 57040068 รหัส Obec 6 หลัก : 120215 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ลอยไร่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaeloirai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120204 รหัส Smis 8 หลัก : 57040049 รหัส Obec 6 หลัก : 120204 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phiangluang...