หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเชียงแสน

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเชียงแสน

ข้อมูล โรงเรียนบ้านไร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120161 รหัส Smis 8 หลัก : 57030067 รหัส Obec 6 หลัก : 120161 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านไร่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banrai school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120160 รหัส Smis 8 หลัก : 57030066 รหัส Obec 6 หลัก : 120160 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maekham ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120159 รหัส Smis 8 หลัก : 57030065 รหัส Obec 6 หลัก : 120159 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonpakhamaengoen ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านธารทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120162 รหัส Smis 8 หลัก : 57030176 รหัส Obec 6 หลัก : 120162 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านธารทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Thanthong ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120158 รหัส Smis 8 หลัก : 57030064 รหัส Obec 6 หลัก : 120158 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongkhong...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120143 รหัส Smis 8 หลัก : 57030088 รหัส Obec 6 หลัก : 120143 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอยสะโง๊ะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sango ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120156 รหัส Smis 8 หลัก : 57030062 รหัส Obec 6 หลัก : 120156 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maekumt ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120141 รหัส Smis 8 หลัก : 57030086 รหัส Obec 6 หลัก : 120141 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศรีดอนมูล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sridonmoon ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120155 รหัส Smis 8 หลัก : 57030061 รหัส Obec 6 หลัก : 120155 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านป่าสักน้อย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pasaknoi Shool ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120135 รหัส Smis 8 หลัก : 57030080 รหัส Obec 6 หลัก : 120135 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงแก้ว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiengkeawschool ที่อยู่ : หมู่...