อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเชียงแสน

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเชียงแสน

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสบคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120129 รหัส Smis 8 หลัก : 57030074 รหัส Obec 6 หลัก : 120129 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสบคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansobkham ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120145 รหัส Smis 8 หลัก : 57030051 รหัส Obec 6 หลัก : 120145 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่าตึงพิทยานุกูล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : phatungpittayanukun ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันธาตุ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันธาตุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120133 รหัส Smis 8 หลัก : 57030073 รหัส Obec 6 หลัก : 120133 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันธาตุ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Santat ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120720 รหัส Smis 8 หลัก : 57032005 รหัส Obec 6 หลัก : 120720 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแซววิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANSEAWWITTAYAKHOM ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120132 รหัส Smis 8 หลัก : 57030072 รหัส Obec 6 หลัก : 120132 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Toongfaham ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120719 รหัส Smis 8 หลัก : 57032004 รหัส Obec 6 หลัก : 120719 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เชียงแสนวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chiang Saen...

ข้อมูล โรงเรียนโยนกวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโยนกวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120131 รหัส Smis 8 หลัก : 57030071 รหัส Obec 6 หลัก : 120131 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โยนกวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : yonokwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอยจัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยจัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120130 รหัส Smis 8 หลัก : 57030070 รหัส Obec 6 หลัก : 120130 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอยจัน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bandoichan ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านไร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120161 รหัส Smis 8 หลัก : 57030067 รหัส Obec 6 หลัก : 120161 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านไร่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banrai school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120160 รหัส Smis 8 หลัก : 57030066 รหัส Obec 6 หลัก : 120160 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maekham ที่อยู่ : หมู่...