อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเชียงแสน

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเชียงแสน

ข้อมูล โรงเรียนบ้านวังลาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังลาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120127 รหัส Smis 8 หลัก : 57030077 รหัส Obec 6 หลัก : 120127 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านวังลาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wanglao School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านศรีกองงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีกองงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120151 รหัส Smis 8 หลัก : 57030057 รหัส Obec 6 หลัก : 120151 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศรีกองงาม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansrikongngam ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสบรวก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบรวก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120126 รหัส Smis 8 หลัก : 57030076 รหัส Obec 6 หลัก : 120126 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสบรวก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN SOBRUAK ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120150 รหัส Smis 8 หลัก : 57030056 รหัส Obec 6 หลัก : 120150 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่แอบวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maeaebwitthayakhom ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120125 รหัส Smis 8 หลัก : 57030075 รหัส Obec 6 หลัก : 120125 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rajaprajanugroh...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120147 รหัส Smis 8 หลัก : 57030053 รหัส Obec 6 หลัก : 120147 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Suandokthakantongsamakkee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสบคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120129 รหัส Smis 8 หลัก : 57030074 รหัส Obec 6 หลัก : 120129 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสบคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansobkham ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120145 รหัส Smis 8 หลัก : 57030051 รหัส Obec 6 หลัก : 120145 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่าตึงพิทยานุกูล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : phatungpittayanukun ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันธาตุ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันธาตุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120133 รหัส Smis 8 หลัก : 57030073 รหัส Obec 6 หลัก : 120133 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันธาตุ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Santat ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120720 รหัส Smis 8 หลัก : 57032005 รหัส Obec 6 หลัก : 120720 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแซววิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANSEAWWITTAYAKHOM ที่อยู่ :...