อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเชียงแสน

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเชียงแสน

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120128 รหัส Smis 8 หลัก : 57030078 รหัส Obec 6 หลัก : 120128 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยเกี๋ยง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huyekieng ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120152 รหัส Smis 8 หลัก : 57030058 รหัส Obec 6 หลัก : 120152 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Parailoung...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านวังลาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังลาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120127 รหัส Smis 8 หลัก : 57030077 รหัส Obec 6 หลัก : 120127 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านวังลาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wanglao School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านศรีกองงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีกองงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120151 รหัส Smis 8 หลัก : 57030057 รหัส Obec 6 หลัก : 120151 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศรีกองงาม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansrikongngam ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสบรวก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบรวก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120126 รหัส Smis 8 หลัก : 57030076 รหัส Obec 6 หลัก : 120126 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสบรวก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN SOBRUAK ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120150 รหัส Smis 8 หลัก : 57030056 รหัส Obec 6 หลัก : 120150 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่แอบวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maeaebwitthayakhom ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120125 รหัส Smis 8 หลัก : 57030075 รหัส Obec 6 หลัก : 120125 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rajaprajanugroh...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120147 รหัส Smis 8 หลัก : 57030053 รหัส Obec 6 หลัก : 120147 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Suandokthakantongsamakkee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสบคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120129 รหัส Smis 8 หลัก : 57030074 รหัส Obec 6 หลัก : 120129 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสบคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansobkham ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120145 รหัส Smis 8 หลัก : 57030051 รหัส Obec 6 หลัก : 120145 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่าตึงพิทยานุกูล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : phatungpittayanukun ที่อยู่ : หมู่...