อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเชียงของ

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเชียงของ

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120101 รหัส Smis 8 หลัก : 57040027 รหัส Obec 6 หลัก : 120101 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANCHIANGKHAN...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120097 รหัส Smis 8 หลัก : 57040010 รหัส Obec 6 หลัก : 120097 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเมืองกาญจน์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Muang karn ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120100 รหัส Smis 8 หลัก : 57040026 รหัส Obec 6 หลัก : 120100 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห็(2) ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120113 รหัส Smis 8 หลัก : 57040009 รหัส Obec 6 หลัก : 120113 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้นปล้องแดนเมือง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Tonplong Danmaung ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเขียะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขียะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120107 รหัส Smis 8 หลัก : 57040025 รหัส Obec 6 หลัก : 120107 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเขียะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Khia School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านบุญเรือง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุญเรือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120112 รหัส Smis 8 หลัก : 57040008 รหัส Obec 6 หลัก : 120112 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบุญเรือง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Boonruang ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120106 รหัส Smis 8 หลัก : 57040024 รหัส Obec 6 หลัก : 120106 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งซางดงหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thungsang dongloung school ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120115 รหัส Smis 8 หลัก : 57040006 รหัส Obec 6 หลัก : 120115 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านตองม่วงชุม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantong Moungchum ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120105 รหัส Smis 8 หลัก : 57040023 รหัส Obec 6 หลัก : 120105 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านลุงท่าเจริญ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banlungtacharoen ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านส้าน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120114 รหัส Smis 8 หลัก : 57040005 รหัส Obec 6 หลัก : 120114 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านส้าน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANSAN ที่อยู่ : หมู่...