อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเชียงของ

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเชียงของ

ข้อมูล โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120105 รหัส Smis 8 หลัก : 57040023 รหัส Obec 6 หลัก : 120105 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านลุงท่าเจริญ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banlungtacharoen ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านส้าน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120114 รหัส Smis 8 หลัก : 57040005 รหัส Obec 6 หลัก : 120114 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านส้าน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANSAN ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120104 รหัส Smis 8 หลัก : 57040022 รหัส Obec 6 หลัก : 120104 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านศรีดอนชัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านครึ่งใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120119 รหัส Smis 8 หลัก : 57040004 รหัส Obec 6 หลัก : 120119 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านครึ่งใต้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Krungtai ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหวาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120108 รหัส Smis 8 หลัก : 57040020 รหัส Obec 6 หลัก : 120108 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหวาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANWAI ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านครึ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านครึ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120118 รหัส Smis 8 หลัก : 57040003 รหัส Obec 6 หลัก : 120118 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านครึ่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Krueng ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปากอิง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากอิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120110 รหัส Smis 8 หลัก : 57040019 รหัส Obec 6 หลัก : 120110 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปากอิง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBanpaking school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120117 รหัส Smis 8 หลัก : 57040002 รหัส Obec 6 หลัก : 120117 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ban luang ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120095 รหัส Smis 8 หลัก : 57040018 รหัส Obec 6 หลัก : 120095 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaimeng ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านศรีลานนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีลานนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120116 รหัส Smis 8 หลัก : 57040001 รหัส Obec 6 หลัก : 120116 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศรีลานนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Srilanna ที่อยู่ : หมู่...