อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอพาน

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอพาน

ข้อมูล โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120297 รหัส Smis 8 หลัก : 57020053 รหัส Obec 6 หลัก : 120297 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่อ้อประชารัฐ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : mae oo pracharath ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120282 รหัส Smis 8 หลัก : 57020017 รหัส Obec 6 หลัก : 120282 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : tantawanwittaya school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120295 รหัส Smis 8 หลัก : 57020051 รหัส Obec 6 หลัก : 120295 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่แก้วเด่นชัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaekaewdenchai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120245 รหัส Smis 8 หลัก : 57020013 รหัส Obec 6 หลัก : 120245 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งแดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpongdang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120294 รหัส Smis 8 หลัก : 57020050 รหัส Obec 6 หลัก : 120294 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โป่งทะลายใหม่เจริญ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongtalaimaijarern ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนร่องธารวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่องธารวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120242 รหัส Smis 8 หลัก : 57020010 รหัส Obec 6 หลัก : 120242 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ร่องธารวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rongtharnwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120293 รหัส Smis 8 หลัก : 57020049 รหัส Obec 6 หลัก : 120293 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจำผักกูดทรายทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : champakkutchaitong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนสันหนองควาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันหนองควาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120304 รหัส Smis 8 หลัก : 57020007 รหัส Obec 6 หลัก : 120304 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันหนองควาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sunnongkwai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนป่าแดงวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าแดงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120313 รหัส Smis 8 หลัก : 57020080 รหัส Obec 6 หลัก : 120313 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่าแดงวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Padaengwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120275 รหัส Smis 8 หลัก : 57020044 รหัส Obec 6 หลัก : 120275 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pukaeng (Intraratuppatham) school ที่อยู่...