อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอพาน

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอพาน

ข้อมูล โรงเรียนเวียงห้าววิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงห้าววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120316 รหัส Smis 8 หลัก : 57020058 รหัส Obec 6 หลัก : 120316 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงห้าววิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wianghaowittaya school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120286 รหัส Smis 8 หลัก : 57020024 รหัส Obec 6 หลัก : 120286 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าหัดป่าแขม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pahadpakam ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนพานพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพานพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120710 รหัส Smis 8 หลัก : 57022001 รหัส Obec 6 หลัก : 120710 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พานพิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phanphittayakom School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120299 รหัส Smis 8 หลัก : 57020056 รหัส Obec 6 หลัก : 120299 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่อ้อนอก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmaeoonok ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120285 รหัส Smis 8 หลัก : 57020023 รหัส Obec 6 หลัก : 120285 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : toopardad ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120298 รหัส Smis 8 หลัก : 57020054 รหัส Obec 6 หลัก : 120298 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่แก้วใต้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANMAEKAEWTAI ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120239 รหัส Smis 8 หลัก : 57020021 รหัส Obec 6 หลัก : 120239 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ธารทองวิทยา(ป่ารวก) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Tantongwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120297 รหัส Smis 8 หลัก : 57020053 รหัส Obec 6 หลัก : 120297 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่อ้อประชารัฐ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : mae oo pracharath ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120282 รหัส Smis 8 หลัก : 57020017 รหัส Obec 6 หลัก : 120282 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : tantawanwittaya school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120295 รหัส Smis 8 หลัก : 57020051 รหัส Obec 6 หลัก : 120295 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่แก้วเด่นชัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaekaewdenchai ที่อยู่ : หมู่...