หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอปง

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอปง

ข้อมูล โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320304 รหัส Smis 8 หลัก : 56022008 รหัส Obec 6 หลัก : 320304 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปงพัฒนาวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongpattanawittayakhom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320303 รหัส Smis 8 หลัก : 56022007 รหัส Obec 6 หลัก : 320303 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปงรัชดาภิเษก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongratchadapisek ที่อยู่ :...