หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอดอยหลวง

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอดอยหลวง

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120681 รหัส Smis 8 หลัก : 57030156 รหัส Obec 6 หลัก : 120681 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanchokchai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120678 รหัส Smis 8 หลัก : 57030172 รหัส Obec 6 หลัก : 120678 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่พัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaipattana ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120736 รหัส Smis 8 หลัก : 57032009 รหัส Obec 6 หลัก : 120736 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าซางงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซางงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120679 รหัส Smis 8 หลัก : 57030173 รหัส Obec 6 หลัก : 120679 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าซางงาม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pasanggnam ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120676 รหัส Smis 8 หลัก : 57030170 รหัส Obec 6 หลัก : 120676 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองป่าก่อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Nongpakor ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านไทรทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120674 รหัส Smis 8 หลัก : 57030168 รหัส Obec 6 หลัก : 120674 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านไทรทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Saithong School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120672 รหัส Smis 8 หลัก : 57030167 รหัส Obec 6 หลัก : 120672 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยไร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120671 รหัส Smis 8 หลัก : 57030166 รหัส Obec 6 หลัก : 120671 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยไร่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN HUAYRAI ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าลัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าลัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120670 รหัส Smis 8 หลัก : 57030165 รหัส Obec 6 หลัก : 120670 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าลัน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAANPALUN SCHOOL ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120669 รหัส Smis 8 หลัก : 57030164 รหัส Obec 6 หลัก : 120669 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลดอยหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubandoiluang ที่อยู่ : หมู่...