หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอดอยหลวง

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอดอยหลวง

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120669 รหัส Smis 8 หลัก : 57030164 รหัส Obec 6 หลัก : 120669 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลดอยหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubandoiluang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120686 รหัส Smis 8 หลัก : 57030161 รหัส Obec 6 หลัก : 120686 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนแม่บง ตชด. ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Khungmaebong ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอนงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120685 รหัส Smis 8 หลัก : 57030160 รหัส Obec 6 หลัก : 120685 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนงาม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Don-ngam ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120684 รหัส Smis 8 หลัก : 57030159 รหัส Obec 6 หลัก : 120684 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANDOI ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120683 รหัส Smis 8 หลัก : 57030158 รหัส Obec 6 หลัก : 120683 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งกวาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantungkwang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120681 รหัส Smis 8 หลัก : 57030156 รหัส Obec 6 หลัก : 120681 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanchokchai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120678 รหัส Smis 8 หลัก : 57030172 รหัส Obec 6 หลัก : 120678 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่พัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaipattana ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120736 รหัส Smis 8 หลัก : 57032009 รหัส Obec 6 หลัก : 120736 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าซางงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซางงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120679 รหัส Smis 8 หลัก : 57030173 รหัส Obec 6 หลัก : 120679 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าซางงาม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pasanggnam ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120676 รหัส Smis 8 หลัก : 57030170 รหัส Obec 6 หลัก : 120676 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองป่าก่อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Nongpakor ที่อยู่ :...