หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอดอยหลวง

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอดอยหลวง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าซางงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซางงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120679 รหัส Smis 8 หลัก : 57030173 รหัส Obec 6 หลัก : 120679 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าซางงาม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pasanggnam ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120676 รหัส Smis 8 หลัก : 57030170 รหัส Obec 6 หลัก : 120676 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองป่าก่อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Nongpakor ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านไทรทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120674 รหัส Smis 8 หลัก : 57030168 รหัส Obec 6 หลัก : 120674 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านไทรทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Saithong School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120672 รหัส Smis 8 หลัก : 57030167 รหัส Obec 6 หลัก : 120672 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยไร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120671 รหัส Smis 8 หลัก : 57030166 รหัส Obec 6 หลัก : 120671 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยไร่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN HUAYRAI ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าลัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าลัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120670 รหัส Smis 8 หลัก : 57030165 รหัส Obec 6 หลัก : 120670 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าลัน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAANPALUN SCHOOL ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120669 รหัส Smis 8 หลัก : 57030164 รหัส Obec 6 หลัก : 120669 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลดอยหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubandoiluang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120686 รหัส Smis 8 หลัก : 57030161 รหัส Obec 6 หลัก : 120686 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนแม่บง ตชด. ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Khungmaebong ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอนงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120685 รหัส Smis 8 หลัก : 57030160 รหัส Obec 6 หลัก : 120685 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนงาม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Don-ngam ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120684 รหัส Smis 8 หลัก : 57030159 รหัส Obec 6 หลัก : 120684 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANDOI ที่อยู่ : หมู่...