หน้าแรก แท็ก อำเภอแม่สรวย

แท็ก: อำเภอแม่สรวย

ดอยช้าง

บ้านดอยช้าง ตั้งอยู่ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สูงจากระดับน้ำทะเล 1,700 เมตร เดิมเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าม้ง ต่อมาปี พ.ศ. 2458 ชนเผ่าลีซอได้อพยพเข้ามาตั้งเป็น หมู่บ้านดอยช้าง และปี พ.ศ.2526 ชนเผ่าอาข่าก็ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอยช้างแห่งนี้ การเดินทาง การเดินทางขึ้นดอยช้าง มีอยู่หลายเส้นทาง โดยแต่ละเส้นทางก็มีวิวสวยงามที่ต่างกัน ขึ้นทางหมู่บ้านห้วยส้าน อำเภอแม่ลาว ผ่านทางน้ำล้น (spillway)อ่างเก็บน้ำห้วยส้าน-เกษตรฯ-ดอยช้าง ระยะทางประมาณ 15...