หน้าแรก แท็ก อำเภอเวียงป่าเป้า

แท็ก: อำเภอเวียงป่าเป้า

วังมัจฉา อ.เวียงป่าเป้า

วังมัจฉา..อ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์ วังมัจฉา หรือ “อ่างเก็บน้ำห้วยย่าคํามา” ตั้งอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2543 เป็นอ่างเก็บน้ำกลางหุบเขาขนาดเล็ก ตัวอ่างกินพื้นที่ 11 ไร่ 3 งานเศษ เป็นความร่วมมือ ระหว่างกรมป่าไม้ กรมชลประทาน และวัดพระธาตุแม่เจดีย์ โดยทางสภาตําบลแม่เจดีย์ใหม่ได้ทําหนังสือของบประมาณไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ต่อมาจึงได้พัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำให้กลายเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ปลาน้ำจืด และเขตอภัยทานของวัด และได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์สาธิตพุทธศาสนากับป่าไม้ที่ 9 จากกรมป่าไม้ เมื่อวันที่...

วัดพระธาตุแม่เจดีย์

วัดพระธาตุแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย      วัดพระธาตุแม่เจดีย์ นานมาแล้วมีพระธาตุเก่าแก่องค์หนึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยแม่เจดีย์ ผู้เฒ่าผู้แก่และชาวบ้านพากันเรียกขานต่อๆกันมาว่า “พระธาตุแม่เจดีย์” ทุกวันขึ้น  15 ค่ำ เดือน 6 ( ตรงกับเดือน 8 ของชาวล้านนา) หรือวันวิสาขบูชา ชาวบ้านจะมีประเพณี “ขึ้นพระธาตุ” คือการเดินขึ้นเขาเพื่อไปกราบไหว้บูชาองค์พระธาตุ สานต่อมหาศรัทธา พระธาตุแม่เจดีย์ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างไปตามกาลเวลา แต่ก็ไม่ได้ทำให้มหาศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาลดน้อยลง ยังคงปรากฏบุคคลผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการบูรณะปฏิสังขรณ์สืบต่อมา...