หน้าแรก แท็ก ตำบล

แท็ก: ตำบล

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120364 รหัส Smis 8 หลัก : 57030009 รหัส Obec 6 หลัก : 120364 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120716 รหัส Smis 8 หลัก : 57032003 รหัส Obec 6 หลัก : 120716 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่จันวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320305 รหัส Smis 8 หลัก : 56022009 รหัส Obec 6 หลัก : 320305 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ขุนควรวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320308 รหัส Smis 8 หลัก : 56012008 รหัส Obec 6 หลัก : 320308 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดงเจนวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ :...