หน้าแรก แท็ก ตำบลไม้ยา

แท็ก: ตำบลไม้ยา

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยก้าง “รัฐประชาสงเคราะห์”

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120566 รหัส Smis 8 หลัก : 57040119 รหัส Obec 6 หลัก : 120566 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huai...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120563 รหัส Smis 8 หลัก : 57040116 รหัส Obec 6 หลัก : 120563 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaiyamitraphapti 168 ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120567 รหัส Smis 8 หลัก : 57040114 รหัส Obec 6 หลัก : 120567 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยก้างราษฎร์วิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaykangradwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120728 รหัส Smis 8 หลัก : 57042008 รหัส Obec 6 หลัก : 120728 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไม้ยาวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maiyawitthayakhom school ที่อยู่...