หน้าแรก แท็ก ตำบลโรงช้าง

แท็ก: ตำบลโรงช้าง

ข้อมูล โรงเรียนโรงช้างวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120224 รหัส Smis 8 หลัก : 57020091 รหัส Obec 6 หลัก : 120224 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โรงช้างวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rongchangwitthaya ที่อยู่ : หมู่...