หน้าแรก แท็ก ตำบลโยนก

แท็ก: ตำบลโยนก

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันธาตุ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันธาตุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120133 รหัส Smis 8 หลัก : 57030073 รหัส Obec 6 หลัก : 120133 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันธาตุ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Santat ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120132 รหัส Smis 8 หลัก : 57030072 รหัส Obec 6 หลัก : 120132 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Toongfaham ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนโยนกวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโยนกวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120131 รหัส Smis 8 หลัก : 57030071 รหัส Obec 6 หลัก : 120131 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โยนกวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : yonokwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอยจัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยจัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120130 รหัส Smis 8 หลัก : 57030070 รหัส Obec 6 หลัก : 120130 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอยจัน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bandoichan ที่อยู่ : หมู่...