หน้าแรก แท็ก ตำบลโป่งแพร่

แท็ก: ตำบลโป่งแพร่

ข้อมูล โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120645 รหัส Smis 8 หลัก : 57020216 รหัส Obec 6 หลัก : 120645 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โป่งแพร่วิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongphraewitthayaschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120646 รหัส Smis 8 หลัก : 57020215 รหัส Obec 6 หลัก : 120646 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยส้านพลับพลา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaisanplubplaschool ที่อยู่ : หมู่...