หน้าแรก แท็ก ตำบลโป่งงาม

แท็ก: ตำบลโป่งงาม

ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาฮี้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาฮี้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120469 รหัส Smis 8 หลัก : 57030105 รหัส Obec 6 หลัก : 120469 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาฮี้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Phahee ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านถ้ำปลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำปลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120452 รหัส Smis 8 หลัก : 57030104 รหัส Obec 6 หลัก : 120452 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านถ้ำปลา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thumpla School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด.

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120451 รหัส Smis 8 หลัก : 57030103 รหัส Obec 6 หลัก : 120451 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านถ้ำ ตชด. ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banthamtorthordor ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านถ้ำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120449 รหัส Smis 8 หลัก : 57030101 รหัส Obec 6 หลัก : 120449 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านถ้ำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantham School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120450 รหัส Smis 8 หลัก : 57030102 รหัส Obec 6 หลัก : 120450 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120722 รหัส Smis 8 หลัก : 57032007 รหัส Obec 6 หลัก : 120722 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watthumpla Wittayakhom ที่อยู่...