หน้าแรก แท็ก ตำบลแม่เย็น

แท็ก: ตำบลแม่เย็น

ข้อมูล โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120275 รหัส Smis 8 หลัก : 57020044 รหัส Obec 6 หลัก : 120275 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pukaeng (Intraratuppatham) school ที่อยู่...