หน้าแรก แท็ก ตำบลแม่เปา

แท็ก: ตำบลแม่เปา

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120553 รหัส Smis 8 หลัก : 57040113 รหัส Obec 6 หลัก : 120553 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันหลวงสามัคคี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Baansanlaungsamakki ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านกระแล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระแล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120552 รหัส Smis 8 หลัก : 57040112 รหัส Obec 6 หลัก : 120552 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกระแล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bankralae ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120551 รหัส Smis 8 หลัก : 57040111 รหัส Obec 6 หลัก : 120551 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maelaunguppathumthaikeeree ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120546 รหัส Smis 8 หลัก : 57040110 รหัส Obec 6 หลัก : 120546 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านสบเปา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chumchonbansobpao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่เปา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120545 รหัส Smis 8 หลัก : 57040109 รหัส Obec 6 หลัก : 120545 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่เปา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MAEPAO ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120544 รหัส Smis 8 หลัก : 57040108 รหัส Obec 6 หลัก : 120544 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งเจ้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantungjou ที่อยู่ : หมู่...