หน้าแรก แท็ก ตำบลแม่เงิน

แท็ก: ตำบลแม่เงิน

ข้อมูล โรงเรียนบ้านธารทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120162 รหัส Smis 8 หลัก : 57030176 รหัส Obec 6 หลัก : 120162 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านธารทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Thanthong ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านไร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120161 รหัส Smis 8 หลัก : 57030067 รหัส Obec 6 หลัก : 120161 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านไร่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banrai school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120160 รหัส Smis 8 หลัก : 57030066 รหัส Obec 6 หลัก : 120160 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maekham ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120159 รหัส Smis 8 หลัก : 57030065 รหัส Obec 6 หลัก : 120159 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonpakhamaengoen ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120158 รหัส Smis 8 หลัก : 57030064 รหัส Obec 6 หลัก : 120158 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongkhong...