หน้าแรก แท็ก ตำบลแม่อ้อ

แท็ก: ตำบลแม่อ้อ

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120298 รหัส Smis 8 หลัก : 57020054 รหัส Obec 6 หลัก : 120298 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่แก้วใต้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANMAEKAEWTAI ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120297 รหัส Smis 8 หลัก : 57020053 รหัส Obec 6 หลัก : 120297 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่อ้อประชารัฐ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : mae oo pracharath ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120295 รหัส Smis 8 หลัก : 57020051 รหัส Obec 6 หลัก : 120295 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่แก้วเด่นชัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaekaewdenchai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120294 รหัส Smis 8 หลัก : 57020050 รหัส Obec 6 หลัก : 120294 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โป่งทะลายใหม่เจริญ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongtalaimaijarern ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120293 รหัส Smis 8 หลัก : 57020049 รหัส Obec 6 หลัก : 120293 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจำผักกูดทรายทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : champakkutchaitong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120713 รหัส Smis 8 หลัก : 57022004 รหัส Obec 6 หลัก : 120713 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่อ้อวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maeoowittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120299 รหัส Smis 8 หลัก : 57020056 รหัส Obec 6 หลัก : 120299 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่อ้อนอก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmaeoonok ที่อยู่ : หมู่...