อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลแม่สลองใน

แท็ก: ตำบลแม่สลองใน

ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาเดื่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาเดื่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120610 รหัส Smis 8 หลัก : 57030153 รหัส Obec 6 หลัก : 120610 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาเดื่อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphaduea School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120609 รหัส Smis 8 หลัก : 57030152 รหัส Obec 6 หลัก : 120609 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maesalab School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120608 รหัส Smis 8 หลัก : 57030151 รหัส Obec 6 หลัก : 120608 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านมนตรีวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANMONTREEWITTHAYA ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120600 รหัส Smis 8 หลัก : 57030133 รหัส Obec 6 หลัก : 120600 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : รัฐราษฎร์วิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : RutRatWittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120738 รหัส Smis 8 หลัก : 57030179 รหัส Obec 6 หลัก : 120738 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ตำรวจตะเวนชายแดน...

ข้อมูล โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120737 รหัส Smis 8 หลัก : 57030178 รหัส Obec 6 หลัก : 120737 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ....

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120605 รหัส Smis 8 หลัก : 57030175 รหัส Obec 6 หลัก : 120605 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหยวกป่าโซ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuayyuakpaso ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120604 รหัส Smis 8 หลัก : 57030174 รหัส Obec 6 หลัก : 120604 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhouyhok ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120607 รหัส Smis 8 หลัก : 57030155 รหัส Obec 6 หลัก : 120607 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยผึ้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhauiphung School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120611 รหัส Smis 8 หลัก : 57030154 รหัส Obec 6 หลัก : 120611 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : doiseanjai ที่อยู่ : หมู่...