หน้าแรก แท็ก ตำบลแม่สรวย

แท็ก: ตำบลแม่สรวย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120376 รหัส Smis 8 หลัก : 57020131 รหัส Obec 6 หลัก : 120376 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansanklang(radpattana) ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120375 รหัส Smis 8 หลัก : 57020130 รหัส Obec 6 หลัก : 120375 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลแม่สรวย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanmeasuai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120380 รหัส Smis 8 หลัก : 57020129 รหัส Obec 6 หลัก : 120380 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pabongtaoganjan ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองผำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120379 รหัส Smis 8 หลัก : 57020128 รหัส Obec 6 หลัก : 120379 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองผำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bannongpam school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120377 รหัส Smis 8 หลัก : 57020126 รหัส Obec 6 หลัก : 120377 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งปูเฟือง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpongpufeang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120394 รหัส Smis 8 หลัก : 57020112 รหัส Obec 6 หลัก : 120394 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยมะแกง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaymakaeng ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120723 รหัส Smis 8 หลัก : 57022007 รหัส Obec 6 หลัก : 120723 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่สรวยวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maesuai Witthayakhom ที่อยู่...