หน้าแรก แท็ก ตำบลแม่ลอย

แท็ก: ตำบลแม่ลอย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120213 รหัส Smis 8 หลัก : 57040067 รหัส Obec 6 หลัก : 120213 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankiangkururatwitaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120216 รหัส Smis 8 หลัก : 57040069 รหัส Obec 6 หลัก : 120216 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเกี๋ยงใต้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : kiangtaischool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120215 รหัส Smis 8 หลัก : 57040068 รหัส Obec 6 หลัก : 120215 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ลอยไร่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaeloirai ที่อยู่ : หมู่...