หน้าแรก แท็ก ตำบลแม่ฟ้าหลวง

แท็ก: ตำบลแม่ฟ้าหลวง

ข้อมูล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120739 รหัส Smis 8 หลัก : 57030180 รหัส Obec 6 หลัก : 120739 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Srisomwong School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120592 รหัส Smis 8 หลัก : 57030144 รหัส Obec 6 หลัก : 120592 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลแม่ฟ้าหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanmaefahluang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120591 รหัส Smis 8 หลัก : 57030143 รหัส Obec 6 หลัก : 120591 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยไร่สามัคคี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Huairaisamakkee ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120594 รหัส Smis 8 หลัก : 57030142 รหัส Obec 6 หลัก : 120594 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าซางนาเงิน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Pasangnagoen ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120593 รหัส Smis 8 หลัก : 57030141 รหัส Obec 6 หลัก : 120593 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขาแหย่งพัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankhayeangpattana ที่อยู่ : หมู่...