หน้าแรก แท็ก ตำบลแม่พริก

แท็ก: ตำบลแม่พริก

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120383 รหัส Smis 8 หลัก : 57020123 รหัส Obec 6 หลัก : 120383 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านสันจำปา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sanjumpaschool@gmail.com ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120382 รหัส Smis 8 หลัก : 57020122 รหัส Obec 6 หลัก : 120382 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaeprik ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120387 รหัส Smis 8 หลัก : 57020121 รหัส Obec 6 หลัก : 120387 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banparmiengmaeprig ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางอ้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางอ้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120386 รหัส Smis 8 หลัก : 57020120 รหัส Obec 6 หลัก : 120386 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางอ้อย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangaoy ที่อยู่ : หมู่...