หน้าแรก แท็ก ตำบลแม่ต๋ำ

แท็ก: ตำบลแม่ต๋ำ

ข้อมูล โรงเรียนบ้านบ่อแสง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120556 รหัส Smis 8 หลัก : 57040107 รหัส Obec 6 หลัก : 120556 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบ่อแสง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBanborsang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120555 รหัส Smis 8 หลัก : 57040106 รหัส Obec 6 หลัก : 120555 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ต๋ำกลาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaetamklang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าม่วง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120557 รหัส Smis 8 หลัก : 57040105 รหัส Obec 6 หลัก : 120557 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าม่วง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phamuang ที่อยู่ : หมู่...