อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลแม่จัน

แท็ก: ตำบลแม่จัน

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองแว่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแว่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120321 รหัส Smis 8 หลัก : 57030041 รหัส Obec 6 หลัก : 120321 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองแว่น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannongwan ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120319 รหัส Smis 8 หลัก : 57030040 รหัส Obec 6 หลัก : 120319 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120322 รหัส Smis 8 หลัก : 57030039 รหัส Obec 6 หลัก : 120322 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thammacharik...