หน้าแรก แท็ก ตำบลแม่ข้าวต้ม

แท็ก: ตำบลแม่ข้าวต้ม

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120049 รหัส Smis 8 หลัก : 57010048 รหัส Obec 6 หลัก : 120049 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโล๊ะป่าห้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBan laopaha school ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120048 รหัส Smis 8 หลัก : 57010047 รหัส Obec 6 หลัก : 120048 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองบัวแดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nongbuadang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120047 รหัส Smis 8 หลัก : 57010046 รหัส Obec 6 หลัก : 120047 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยเจริญวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaycharoenwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120046 รหัส Smis 8 หลัก : 57010045 รหัส Obec 6 หลัก : 120046 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chumchonbanmaekaowtomluang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120050 รหัส Smis 8 หลัก : 57010043 รหัส Obec 6 หลัก : 120050 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงกลาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banwiangklang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางลาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางลาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120052 รหัส Smis 8 หลัก : 57010042 รหัส Obec 6 หลัก : 120052 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางลาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanPanglao ที่อยู่ : หมู่...