หน้าแรก แท็ก ตำบลเวียงพางคำ

แท็ก: ตำบลเวียงพางคำ

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120464 รหัส Smis 8 หลัก : 57030120 รหัส Obec 6 หลัก : 120464 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanmaesai(saisinlapasat) ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าเหมือด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120467 รหัส Smis 8 หลัก : 57030119 รหัส Obec 6 หลัก : 120467 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าเหมือด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN PA MUED ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงพาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงพาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120465 รหัส Smis 8 หลัก : 57030118 รหัส Obec 6 หลัก : 120465 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงพาน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Wiangphan School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120468 รหัส Smis 8 หลัก : 57030117 รหัส Obec 6 หลัก : 120468 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Choaphorluang๕ ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120721 รหัส Smis 8 หลัก : 57032006 รหัส Obec 6 หลัก : 120721 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maesaiprasitsart School ที่อยู่...