หน้าแรก แท็ก ตำบลเม็งราย

แท็ก: ตำบลเม็งราย

ข้อมูล โรงเรียนสันสะลีกวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120543 รหัส Smis 8 หลัก : 57040102 รหัส Obec 6 หลัก : 120543 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันสะลีกวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SUNSALEEKWITAYA ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองเสา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120541 รหัส Smis 8 หลัก : 57040100 รหัส Obec 6 หลัก : 120541 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองเสา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBANNONGSAO ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120550 รหัส Smis 8 หลัก : 57040099 รหัส Obec 6 หลัก : 120550 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองบัวคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nongbuakam ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงหวาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120549 รหัส Smis 8 หลัก : 57040098 รหัส Obec 6 หลัก : 120549 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงหวาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANWIANGWAI ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าซาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120547 รหัส Smis 8 หลัก : 57040103 รหัส Obec 6 หลัก : 120547 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าซาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpasang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนพญาเม็งราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพญาเม็งราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120727 รหัส Smis 8 หลัก : 57042006 รหัส Obec 6 หลัก : 120727 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พญาเม็งราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phayamengrai school ที่อยู่...