หน้าแรก แท็ก ตำบลเมืองพาน

แท็ก: ตำบลเมืองพาน

ข้อมูล โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120256 รหัส Smis 8 หลัก : 57020043 รหัส Obec 6 หลัก : 120256 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พานพสกสวัสดิ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : phanpasoksawad ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120264 รหัส Smis 8 หลัก : 57020042 รหัส Obec 6 หลัก : 120264 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phan...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าส้าน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าส้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120266 รหัส Smis 8 หลัก : 57020039 รหัส Obec 6 หลัก : 120266 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าส้าน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpasan ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนพานพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพานพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120710 รหัส Smis 8 หลัก : 57022001 รหัส Obec 6 หลัก : 120710 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พานพิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phanphittayakom School ที่อยู่...