หน้าแรก แท็ก ตำบลเทอดไทย

แท็ก: ตำบลเทอดไทย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเทอดไทย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทอดไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120595 รหัส Smis 8 หลัก : 57030128 รหัส Obec 6 หลัก : 120595 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเทอดไทย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120740 รหัส Smis 8 หลัก : 57030181 รหัส Obec 6 หลัก : 120740 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : tomrodtavanchaydan...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาจี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาจี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120606 รหัส Smis 8 หลัก : 57030139 รหัส Obec 6 หลัก : 120606 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาจี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphajeeschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยอื้น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยอื้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120603 รหัส Smis 8 หลัก : 57030136 รหัส Obec 6 หลัก : 120603 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยอื้น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBANHUAYEUNN ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางมะหัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางมะหัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120602 รหัส Smis 8 หลัก : 57030135 รหัส Obec 6 หลัก : 120602 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางมะหัน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANPANGMAHANSHCOOL ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนสามัคคีพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120601 รหัส Smis 8 หลัก : 57030134 รหัส Obec 6 หลัก : 120601 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สามัคคีพัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Samakkhipattana ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านจะตี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะตี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120599 รหัส Smis 8 หลัก : 57030132 รหัส Obec 6 หลัก : 120599 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจะตี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBanJatee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120598 รหัส Smis 8 หลัก : 57030131 รหัส Obec 6 หลัก : 120598 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พญาไพรไตรมิตร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Payapaitrimit ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่หม้อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หม้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120597 รหัส Smis 8 หลัก : 57030130 รหัส Obec 6 หลัก : 120597 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่หม้อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN MAE MOR ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านพญาไพร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพญาไพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120596 รหัส Smis 8 หลัก : 57030129 รหัส Obec 6 หลัก : 120596 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านพญาไพร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpayaprai ที่อยู่ : หมู่...