หน้าแรก แท็ก ตำบลเชียงเคี่ยน

แท็ก: ตำบลเชียงเคี่ยน

ข้อมูล โรงเรียนบ้านก๊อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก๊อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120219 รหัส Smis 8 หลัก : 57040046 รหัส Obec 6 หลัก : 120219 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านก๊อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankor ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120218 รหัส Smis 8 หลัก : 57040045 รหัส Obec 6 หลัก : 120218 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Sanchum(saharastbumroong) ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120217 รหัส Smis 8 หลัก : 57040044 รหัส Obec 6 หลัก : 120217 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANCHIANGKIAN ที่อยู่ : หมู่...