หน้าแรก แท็ก ตำบลเจดีย์หลวง

แท็ก: ตำบลเจดีย์หลวง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120404 รหัส Smis 8 หลัก : 57020102 รหัส Obec 6 หลัก : 120404 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ตาแมว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MAETAMAW ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันก้างปลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันก้างปลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120400 รหัส Smis 8 หลัก : 57020101 รหัส Obec 6 หลัก : 120400 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันก้างปลา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SUNKANGPLA ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120399 รหัส Smis 8 หลัก : 57020100 รหัส Obec 6 หลัก : 120399 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหมอเฒ่า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanHuaMorTow ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120398 รหัส Smis 8 หลัก : 57020099 รหัส Obec 6 หลัก : 120398 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เจดีย์หลวงพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Jedeeluangpittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร้องบง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้องบง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120397 รหัส Smis 8 หลัก : 57020098 รหัส Obec 6 หลัก : 120397 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร้องบง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : RONGBONG ที่อยู่ : หมู่...