หน้าแรก แท็ก ตำบลเกาะช้าง

แท็ก: ตำบลเกาะช้าง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120442 รหัส Smis 8 หลัก : 57030096 รหัส Obec 6 หลัก : 120442 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sanlaung school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120441 รหัส Smis 8 หลัก : 57030095 รหัส Obec 6 หลัก : 120441 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันบุญเรือง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban San Bun...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120440 รหัส Smis 8 หลัก : 57030094 รหัส Obec 6 หลัก : 120440 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sanna School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางห้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางห้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120439 รหัส Smis 8 หลัก : 57030093 รหัส Obec 6 หลัก : 120439 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางห้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpangha ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120437 รหัส Smis 8 หลัก : 57030091 รหัส Obec 6 หลัก : 120437 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศรีป่าแดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sriphadang School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120436 รหัส Smis 8 หลัก : 57030090 รหัส Obec 6 หลัก : 120436 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpadaeng ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านม่วงคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120438 รหัส Smis 8 หลัก : 57030092 รหัส Obec 6 หลัก : 120438 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านม่วงคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BaanMoungKhum ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120443 รหัส Smis 8 หลัก : 57030097 รหัส Obec 6 หลัก : 120443 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเหมืองแดงน้อย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : à ¸�à ¹�Ã...