หน้าแรก แท็ก ตำบลห้วยสัก

แท็ก: ตำบลห้วยสัก

ข้อมูล โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120076 รหัส Smis 8 หลัก : 57010090 รหัส Obec 6 หลัก : 120076 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ร่องเบ้อวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : RONGBERWITTAYA ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องเผียว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องเผียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120075 รหัส Smis 8 หลัก : 57010089 รหัส Obec 6 หลัก : 120075 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องเผียว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Rongpeiw School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120074 รหัส Smis 8 หลัก : 57010088 รหัส Obec 6 หลัก : 120074 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลห้วยสัก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : AnubanHuaysak ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120080 รหัส Smis 8 หลัก : 57010087 รหัส Obec 6 หลัก : 120080 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องปลาขาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banrongplakao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120079 รหัส Smis 8 หลัก : 57010086 รหัส Obec 6 หลัก : 120079 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งฮึ้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banponghoeng ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120078 รหัส Smis 8 หลัก : 57010085 รหัส Obec 6 หลัก : 120078 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแหย่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANPAYANG ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120077 รหัส Smis 8 หลัก : 57010084 รหัส Obec 6 หลัก : 120077 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดงป่าเหมี้ยง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Dongpamiang ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหัวดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120082 รหัส Smis 8 หลัก : 57010083 รหัส Obec 6 หลัก : 120082 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหัวดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuadong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าก๊อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120081 รหัส Smis 8 หลัก : 57010082 รหัส Obec 6 หลัก : 120081 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าก๊อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpakho ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120697 รหัส Smis 8 หลัก : 57012004 รหัส Obec 6 หลัก : 120697 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยสักวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaisakwitthayachom School ที่อยู่...