อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลห้วยชมภู

แท็ก: ตำบลห้วยชมภู

ข้อมูล โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120693 รหัส Smis 8 หลัก : 57010133 รหัส Obec 6 หลัก : 120693 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกกน้อยวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bankoknoiwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่มอญวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่มอญวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120059 รหัส Smis 8 หลัก : 57010079 รหัส Obec 6 หลัก : 120059 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่มอญวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maemornwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120055 รหัส Smis 8 หลัก : 57010078 รหัส Obec 6 หลัก : 120055 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยแม่เลี่ยม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANHUAYMAELIAM ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านจะคือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะคือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120011 รหัส Smis 8 หลัก : 57010077 รหัส Obec 6 หลัก : 120011 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจะคือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chakue School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาลั้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาลั้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120010 รหัส Smis 8 หลัก : 57010076 รหัส Obec 6 หลัก : 120010 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาลั้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ban phalang ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางขอน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางขอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120009 รหัส Smis 8 หลัก : 57010075 รหัส Obec 6 หลัก : 120009 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางขอน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Baan Pangkhon ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยชมภู

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120005 รหัส Smis 8 หลัก : 57010074 รหัส Obec 6 หลัก : 120005 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยชมภู ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Huaichomphu School ที่อยู่...