หน้าแรก แท็ก ตำบลห้วยข้าวก่ำ

แท็ก: ตำบลห้วยข้าวก่ำ

ข้อมูล โรงเรียนจุนวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจุนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320294 รหัส Smis 8 หลัก : 56022001 รหัส Obec 6 หลัก : 320294 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : จุนวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chunwittayakom School ที่อยู่...