หน้าแรก แท็ก ตำบลหนองแรด

แท็ก: ตำบลหนองแรด

ข้อมูล โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120188 รหัส Smis 8 หลัก : 57040092 รหัส Obec 6 หลัก : 120188 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านม่อนป่ายาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : monpayang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนหนองแรดวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองแรดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120187 รหัส Smis 8 หลัก : 57040091 รหัส Obec 6 หลัก : 120187 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : หนองแรดวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nongradvittaya ที่อยู่ : หมู่...