หน้าแรก แท็ก ตำบลหงาว

แท็ก: ตำบลหงาว

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอนไชย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนไชย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120195 รหัส Smis 8 หลัก : 57040089 รหัส Obec 6 หลัก : 120195 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนไชย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : donchai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอนแยง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120201 รหัส Smis 8 หลัก : 57040086 รหัส Obec 6 หลัก : 120201 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนแยง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Donyang ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านบุญนาค

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุญนาค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120192 รหัส Smis 8 หลัก : 57040085 รหัส Obec 6 หลัก : 120192 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบุญนาค ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banboonnak ที่อยู่ : หมู่...